Choď na obsah Choď na menu
Meniny na web
 


PROPOZÍCIE 2019

 

                                                            

 

Bežecký klub Spartak Medzev

v spolupráci s mestom Medzev a obcou Štós Vás pozývajú na

17. ročník

Hámorníckeho

polmaratónu

a  4. Ročník  Hámorníckej desiatky

                 13. júl 2019

  Tam v krásnom hlbokom údolí,

   kde mnoho prameňov šumí,

   tam, kde vyviera riečka Bodva,

   kde počuť prekrásny spev vtákov

   a ešte aj dnes

   v skorých ranných hodinách

   ozýva sa klepot stáročných hámrov,

   tam leží mestečko Medzev.

Dňa 13.júla 2019    

Vás srdečne pozývame krátko narušiť túto krásu prírody počas 17. ročníka Hámorníckeho polmaratónu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Organizačný výbor

Propozície pretekov

Bežecký klub Spartak Medzev v spolupráci s mestom Medzev a obcou Štós usporiada dňa 13. Júla 2019 (sobota) so štartom o 10:00 hod. 17. ročník Hámorníckeho polmaratónu.

Trať meria 21,095 km, povrch trate je asfaltový, vedie ulicami mesta Medzev, pokračuje do obce Štós a späť. Pre bežcov  nad 70 rokov je dĺžka trate 10 km.

Prezentácia: na futbalovom ihrisku v Medzeve  od 8.00 hod. až do štartu pre každú kategóriu,/ každý účasník obdrží  tašku s občerstvením a tričko, tohto roku FUNKČNÉ/

Šatne: na futbalovom ihrisku

ON LINE REGISTRÁCIA a PLATBA do 07.07.2017 24:00 !!!

PLATBA NA ÚČET: 12 €

VARIABILNÝ SYMBOL : Dátum narodenia v tvare DDMMRRRR 

POZNÁMKA: Meno Priezvisko

ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK45 7500 0000 0040 1153 0072

PLATBA PRI PREZENTÁCII: 15 € 

HÁMORNÍČEK,MUŽI nad 70, ŽENY nad 60  ZDARMA

Trať pretekov

Štart: na futbalovom ihrisku v Medzeve o 10:00 hod.

Občerstvenie: bude poskytnuté na 5-tom, 10-tom, 15-tom km trate,

po dobehnutí do cieľa  bude pripravený obed, pivo, nealko a ovocie

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a v súlade s týmito propozíciami.

Všetci sponzori budú uvedení na reklamnej tabuli v mieste štartu.

Informácie:  riaditeľ pretekov  p. Imling Ján - tel.: 0915 444 949

                           jan.imling@gmail.com       www.bkspartakmedzev.sk

                                 Kategórie bežci                  Hodnotenie bežci

             Muži:              A – do 39 rokov                        1. - 3. miesto finančná odmena            

                                    B – do 49 rokov                        1. - 3. miesto finančná odmena            

                                    C – do 59 rokov                        1. - 3. miesto finančná odmena            

                                    D – do 69 rokov                        1. - 3. miesto finančná odmena            

                                   E – nad 70 rokov – 10 km          1. - 3. miesto finančná odmena            

             Ženy:               F – do 39 rokov                        1. - 3. miesto finančná odmena            

                                    G – do 49 rokov                        1. - 3. miesto finančná odmena            

                                    H – nad 50 rokov                      1. - 3. miesto finančná odmena            

             Domáci:           I – bez rozdielu veku                 1. - 3. miesto finančná odmena             

Cenu starostu obce Štós  - prvý muž a prvá žena na obrátke v obci Štós

4. Ročník Hámorníckej desiatky 

            M – 1. - 3. miesto finančná odmena, trofej a medaila

            Ž   – 1. - 3. miesto finančná odmena, trofej a medaila

11.ROČNÍK     IN-LINE korčuliari  /16 km. Do obce Štós a späť/               

  Hodnotenie IN-LINE korčuliari

            IM – 1. - 3. miesto finančná odmena, trofej a medaila

            IŽ   – 1. - 3. miesto finančná odmena, trofej a medaila

A v KATEGÓRIÁCH  AK MUŽI a ŽENY

POZOR!  Platba iba na uvedený účet, alebo priamo pri PREZENTÁCII  N-LINE korčuliari  ŠTARTUJÚ  o 9:45 hod.

 Detské kategórie: o TROFEJ H Á M O R N Í Č E K  6. ROČNÍK-VMBL 2019

PREZENTÁCIA- na  futbalovom  ihrisku  od 8.00hod. do 10.00hod. 

D1, CH1          2015  a mladší          dievčatá, chlapci           30 m

D2, CH2          2012 – 2014             dievčatá, chlapci         100 m

D3, CH3          2010 – 2011             dievčatá, chlapci         200 m

D4, CH4          2008 – 2009             dievčatá, chlapci         300 m

D5, CH5          2006 – 2007             dievčatá, chlapci         600 m

D6, CH6          2004 – 2005             dievčatá, chlapci      1200 m

D7, CH7          2002 -  2003             dievčatá, chlapci      1800 m

   Prví traja v každej kategórii dostanú medailu a každý účastník dostane balíček.

 

POZOR na17.ročníku aj niečo nové ... Vlastná brána borcov..

                nové šatne sprchy a nová krásna medaila od MAADE

  Poznámky:

- organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na   zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí

- pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona  č. 8/2009 Z.z. o  cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.