Choď na obsah Choď na menu
Meniny na web
 


PROPOZÍCIE 2018

Bežecký klub Spartak Medzev

v spolupráci s mestom Medzev a obcou Štós Vás pozývajú na

16. ročník

Hámorníckeho polmaratónu

a 3. Ročník Hámorníckej desiatky

  Tam v krásnom hlbokom údolí,

   kde mnoho prameňov šumí,

   tam, kde vyviera riečka Bodva,

   kde počuť prekrásny spev vtákov

   a ešte aj dnes

   v skorých ranných hodinách

   ozýva sa klepot stáročných hámrov,

   tam leží mestečko Medzev.

Dňa 14.júla 2018     

Vás srdečne pozývame krátko narušiť túto krásu prírody počas 16. ročníka Hámorníckeho polmaratónu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Organizačný výbor

 

Propozície pretekov

Bežecký klub Spartak Medzev v spolupráci s mestom Medzev a obcou Štós usporiada dňa 14. júla 2018 (sobota) so štartom o 10:00 hod. 16. ročník Hámorníckeho polmaratónu.

Všetci sponzori budú uvedení na reklamnej tabuli v mieste štartu. Trať meria 21,095 km, povrch trate je asfaltový, vedie ulicami mesta Medzev, pokračuje do obce Štós a späť.

Prezentácia: na futbalovom ihrisku v Medzeve a to od 8:00 hod. až do štartu pre každú kategóriu,/ každý účasník obdrží tašku s občerstvením a tričko/ Šatne: na futbalovom ihrisku v Medzeve /  .

ON LINE REGISTRÁCIA a PLATBA do 10.07.2018 23:59 !!!

PLATBA : 10 €. Pri platbe na účet, nezabudnúť uviesť VARIABILNÝ SYMBOL - DÁTUM NARODENIA v tvare DDMMRRRR (01011900). Do poznámky uviesť MENO A PRIEZVISKO. Číslo účtu: IBAN - SK45 7500 0000 0040 1153 0072. PRI PREZENTÁCII PLATBA 12 €  !!! HÁMORNÍČEK, MUŽI na 70, ŽENY nad 60 ZDARMA!!! Pri neúčasti bude štartovné použité na podporu detí.

TRAŤ PRETEKOV Štart: na futbalovom ihrisku v Medzeve o 10:00 hod.

Občerstvenie: bude poskytnuté na 5-tom, 10-tom, 15-tom km trate a po dobehnutí do cieľa  bude pripravený obed, pivo, nealko a ovocie.

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a v súlade s týmito propozíciami.

Informácie:     podáva riaditeľ pretekov  p. Imling Ján - tel.: 0915 444 949         jan.imling@gmail.com  www.bkspartakmedzev.sk

                       Kategórie bežci                            Hodnotenie bežci

                    

             Muži:     A – do39rokov                                    A – 1. - 3. miesto finančná odmena            

B – do 49 rokov                                  B – 1. - 3. miesto finančná odmena

C – do 59 rokov                                  C – 1. - 3. miesto finančná odmena

D – do 69 rokov                                   D – 1. - 3. miesto finančná odmena

E – nad 70 rokov – 10 km                   E – 1. - 3. miesto finančná odmena

 Ženy:        F – do 39 rokov                                    F – 1. - 3. miesto finančná odmena

                   G – do 49 rokov                                    G – 1. - 3. miesto finančná odmena

                   H – nad 50 rokov                                   H - 1. - 3. miesto finančná odmena

 Domáci:    I – bez rozdielu veku                           I – 1. - 3. miesto finančná odmena

 

Cenu starostu obce Štós  -      získa prvý muž na obrátke v obci Štós

                                                         a prvá žena na obrátke v obci Štós  

 

POZOR!   3. Ročník Hámorníckej desiatky. 

            M – 1. - 3. miesto finančná odmena a trofej +medaila

            Ž   – 1. - 3. miesto finančná odmena a trofej +medaila

 

10.ROČNÍK     IN-LINE korčuliari  /16 km. Do obce Štós a späť/               

  Hodnotenie IN-LINE korčuliari

            IM – 1. - 3. miesto finančná odmena a trofej +medaila

            IŽ   – 1. - 3. miesto finančná odmena a trofej +medaila

 

 Detské kategórie: o TROFEJ H Á M O R N Í Č E K  5. ROČNÍK-VMBL 2018

PREZENTÁCIA - na futbalovom ihrisku od 08:00 hod. do 10:00 hod.                                           

D1, CH1          2014  a mladší          dievčatá, chlapci           30 m

D2, CH2          2011 – 2013             dievčatá, chlapci         100 m

D3, CH3          2009 – 2010             dievčatá, chlapci         200 m

D4, CH4          2007 – 2008             dievčatá, chlapci         300 m

D5, CH5          2005 – 2006             dievčatá, chlapci         600 m

D6, CH6          2003 – 2004             dievčatá, chlapci      1200 m

D7, CH7          2001 -  2002             dievčatá, chlapci      1800 m

   Prví traja v každej kategórií dostanú medailu a každý účastník dostane balíček.

  Poznámky:

- organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na   zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí

- pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona  č. 8/2009 Z.z. o  cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.