Choď na obsah Choď na menu
Meniny na web
 


PROPOZÍCIE 2017

Bežecký klub Spartak Medzev

v spolupráci s mestom Medzev a obcou Štós Vás pozývajú na

15. ročník

Hámorníckeho polmaratónu

2. Ročník Hámorníckej desiatky

  Tam v krásnom hlbokom údolí,

   kde mnoho prameňov šumí,

   tam, kde vyviera riečka Bodva,

   kde počuť prekrásny spev vtákov

   a ešte aj dnes

   v skorých ranných hodinách

   ozýva sa klepot stáročných hámrov,

   tam leží mestečko Medzev.

Dňa 8.júla 2017     

Vás srdečne pozývame krátko narušiť túto krásu prírody počas 15. ročníka Hámorníckeho polmaratónu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Organizačný výbor

 

Propozície pretekov

Bežecký klub Spartak Medzev v spolupráci s mestom Medzev a obcou Štós usporiada dňa 8. júla 2017 (sobota) so štartom o 11:00 hod. 15. ročník Hámorníckeho polmaratónu.

Všetci sponzori budú uvedení na reklamnej tabuli v mieste štartu. Trať meria 21,095 km, povrch trate je asfaltový, vedie ulicami mesta Medzev, pokračuje do obce Štós a späť.

Prezentácia: na futbalovom ihrisku v Medzeve a to od 9.00 hod. až do štartu pre každú kategóriu,/ každý účasník obdrží tašku s občerstvením a tričko/ Šatne: na futbalovom ihrisku v Medzeve /  .

ON LINE REGISTRÁCIA a PLATBA do 02.07.2016 23:59 !!!

PLATBA : 10 €. Pri platbe na účet, nezabudnúť uviesť VARIABILNÝ SYMBOL - DÁTUM NARODENIA v tvare DDMMRRRR (01011900). Do poznámky uviesť MENO A PRIEZVISKO. Číslo účtu: IBAN - SK45 7500 0000 0040 1153 0072. PRI PREZENTÁCII PLATBA 12 €  !!! HÁMORNÍČEK ZDARMA!!! Pri neúčasti bude štartovné použité na podporu detí.

TRAŤ PRETEKOV Štart: na futbalovom ihrisku v Medzeve o 11:00 hod.

Občerstvenie: bude poskytnuté na 5-tom, 10-tom, 15-tom km trate a po dobehnutí do cieľa  bude pripravený obed, pivo, nealko a ovocie.

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a v súlade s týmito propozíciami.

Informácie:     podáva riaditeľ pretekov  p. Imling Ján - tel.: 0915 444 949         jan.imling@gmail.com  www.bkspartakmedzev.sk

                       Kategórie bežci                            Hodnotenie bežci

                    

             Muži:     A – do39rokov                                    A – 1. - 3. miesto finančná odmena            

B – do 49 rokov                                  B – 1. - 3. miesto finančná odmena

C – do 59 rokov                                  C – 1. - 3. miesto finančná odmena

D – do 69 rokov                                   D – 1. - 3. miesto finančná odmena

E – nad 70 rokov – 10 km                   E – 1. - 3. miesto finančná odmena

 Ženy:        F – do 39 rokov                                    F – 1. - 3. miesto finančná odmena

                   G – do 49 rokov                                    G – 1. - 3. miesto finančná odmena

                   H – nad 50 rokov                                   H - 1. - 3. miesto finančná odmena

 Domáci:    I – bez rozdielu veku                           I – 1. - 3. miesto finančná odmena

 

Cenu starostu obce Štós  -      získa prvý muž na obrátke v obci Štós

                                                         a prvá žena na obrátke v obci Štós  

 

POZOR!   2. Ročník Hámorníckej desiatky. 

            M – 1. - 3. miesto finančná odmena a trofej +medaila

            Ž   – 1. - 3. miesto finančná odmena a trofej +medaila

 

9.ROČNÍK     IN-LINE korčuliari  /16 km. Do obce Štós a späť/               

  Hodnotenie IN-LINE korčuliari

            IM – 1. - 3. miesto finančná odmena a trofej +medaila

            IŽ   – 1. - 3. miesto finančná odmena a trofej +medaila

 

 Detské kategórie: o TROFEJ H Á M O R N Í Č E K  4. ROČNÍK-VMBL 2017

PREZENTÁCIA - na futbalovom ihrisku od 09:00 hod. do 11:00 hod.                                           

 

D1 -  rok 2013  a mladší dievčatá                             30 m

D1-   rok 2013  a mladší    chlapci                             30 m

DB – rok 2010 – 2012     chlapci / dievčatá             100 m

DC – rok 2008 – 2009     chlapci / dievčatá             200 m

DD – rok 2006 – 2007     chlapci / dievčatá             300 m

DE – rok  2004 – 2005    chlapci / dievčatá             600 m

DF – rok  2002 – 2003    chlapci / dievčatá             1200 m

DG – rok 2000 -  2001     chlapci / dievčatá             1800 m

   Prví traja v každej kategórií dostanú medailu a každý účastník dostane balíček.

 

  Poznámky:

- organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na   zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí

- pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona  č. 8/2009 Z.z. o  cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Finančné odmeny 2017